Olet sivulla: Palvelut » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Ikääntyneiden palvelut » Kotihoito ja tukipalvelut

Uudet asiakkaat:

Kotihoidon ohjaaja
Tarja Mäkiniitty
Koskitie 4 - 6
21870 Riihikoski
p. 050 371 6400
tarja.makiniitty[ät]poytya.fi
PUHELINAIKA klo 10-11

Avopalveluohjaaja
Tiina Vesanto
Turuntie 639
21870 Riihikoski
p. 040 8227814
PUHELINAIKA klo 9-10

Vanhat asiakkaat:

Riihikosken alue
p. 050 460 4972

Kyrön alue
p. 040 746 9436

Yläneen alue
p. 050 590 6728

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen asuminen ja inhimillinen elämä kodissaan ja elämänpiirissään mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon palveluita voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia selviytyäkseen kotona. Kotihoitoa annetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamiseen tai niissä avustamiseen.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllisistä palveluista, jolloin kotihoidon käyntejä on kerran viikossa tai useammin, peritään maksu asiakkaan maksukyvyn ja käyntien määrän mukaan. Palvelut sovitaan yhdessä asiakkaan ja omaisten/läheisten kanssa ja ne kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

 

Kotihoitoon kuuluvat myös tukipalvelut, joita ovat:

- ateriapalvelu
- turvapuhelinpalvelu
- kylvetyspalvelu
- vaatehuoltopalvelu
- yli 15 % haitta-asteen sotainvalidien palvelut

Lisätietoa tukipalveluista avopalveluohjaajalta p. 040 822 7814.

 

Kotihoidon kriteerit