Olet sivulla: Palvelut » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Ikääntyneiden palvelut

Perusturvajohtaja
Outi Korpelainen
Turuntie 639
21870 Riihikoski
p. 050 575 6282

Palveluohjaus:
Avopalveluohjaaja
Tiina Vesanto
Turuntie 639
21870 Riihikoski
p. 040 822 7814

PUHELINAIKA klo 11 - 12

Kotihoidon laskutus:
Toimistosihteeri
Heli Tuominen
p. 040 672 2916

Asumispalveluiden laskutus:
Toimistosihteeri
Pirkko Multanen
p. 040 672 2930

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 


 

Asiointiliikenne

 

 

Ikääntyneiden palvelut

Pöytyän kunnassa on laaja-alaiset ikääntyneiden palvelut.

Palveluita tarjotaan
- kotihoidossa
- ikääntyneiden päivätoiminnassa
- kolmessa palvelukeskuksessa (tukipalvelut)
- perhehoidossa sekä
- neljässä ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä.

 

Keskimääräiset odotusajat 01.04.- 30.09.2016

Odotusajoista julkaistaan tehostetun palveluasumisen, omaishoidon tukipalkkion ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden odotusajat.

-Omaishoidon tukipalkkio: 21 vrk. Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien.

-Tehostettu palveluasuminen:  19 vrk. Saapuneet asumispalveluhakemukset käsitellään moniammatillisessa SAS-palaverissa ennen päätöksen tekemistä.
-Kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille kriteerit täyttäneille asiakkaille. Hoidon tarpeen arviointikäynti on tehty noin viikon kuluessa yhteydenotosta

 

Palveluohjaus ja vastuuhenkilön nimeäminen

Mikäli sinä tai iäkäs omaisesi/läheisesi tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä avopalveluohjaaja Tiina Vesantoon p. 040 822 7814.

 

Ikääntymispoliittinen ohjelma

Kunnanvaltuusto on 09.06.2014 hyväksynyt ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille 2014 - 2016.