Auranlaakson kansalaisopisto
Kyröntie 16 (Elisenvaaran oppimiskeskus)
21800 Kyrö
p. 040 6722 969
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 


 

 

Hankkeet

ILO OPPIA -OPISTOJEN HANKKEET

Ilo oppia! –opistoverkostoon kuuluvat Auralan, Auranlaakson, Liedon-Tarvasjoen, Kaarinan ja Saariston kansalaisopistot, Naantalin ja Paimion opistot, Loimaan ja Raision työväenopistot sekä Väståbolands Medborgarinstitut.

OPPIVAT OPISTOT – ILO OPPIA –kansalaisopistoverkoston laatu- ja kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön CAF –arviointijärjestelmään perustuvat arviointi- ja kehittämissuunnittelun toimintatavat. Lisäksi tavoitteena on oman työn ja organisaation kehittäminen laatu- ja arviointioppimisen kautta parantaen opistojen henkilöstön itsearvioinnin osaamistasoa luomalla järjestelmä opiston toiminnan systemaattiselle tarkastelulle, kehittämiselle ja arvioinnille. Hanketta rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto (OSAAVA –ohjelma). Hankkeen koordinoi Auranlaakson kansalaisopisto.

LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUS
"Kohti yhteistä kehittämisstrategiaa" sekä "Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Saviseudulle ja Auranmalle". Hankkeet toteututaan yhdessä Loimaan työväenopiston kanssa.


INNO-OPPI - Innovatiivisiin oppimisratkaisuihin uudistuvilla rakenteilla ja osaamisen kehittämisellä

INNO-OPPI on Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Osaava-rahoituksella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia oppimisratkaisuja vapaan sivistystyön parissa työskentelevän henkilöstön osaamista kehittämällä. Erityisenä painopistealueena hankkeessa on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen. Hankkeessa ovat mukana Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raision työväenopisto, Saariston kansalaisopisto sekä Väståbolands Medborgarinstitut. Opistoverkoston yhteistyökumppanina hankkeessa toimii TOP-keskus ja hanketta koordinoi Kaarinan kansalaisopisto. Lisätietoja: http://inno-oppi.blogspot.fi

INNO-OPISTOT

INNO-OPISTOT –hanke (2013-2014) on Osaava-rahoituksella toteutettava hanke, jonka on myöntänyt Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja jonka hakijana toimii Ilo oppia! –opistoverkosto. Hanketta koordinoi Kaarinan kansalaisopisto.

INNO-OPISTOT –hankkeen keskeiset kehittämistoiminnan tavoitteet kohdistuvat verkoston toiminnan kehittämiseen, opistojen henkilöstön osallistamiseen osaksi opistojen kehitystoimintaa sekä kaikille henkilöstöryhmille erikseen räätälöidyt täydennyskoulutukset.

Verkoston keskeisimmät kehittämistoimet hankkeen aikana ovat viestintästrategian luominen ja sitä tukeva täydennyskoulutus, kehityskeskustelukäytäntöjen suunnittelu ja pilotointi sekä osaamispankki-mallin suunnittelu ja pilotointi. Hankkeessa räätälöitävien kehittämistoimien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa erikseen sovitut vastuuopistoryhmät, joiden kokoonpanossa ovat mukana kaikki Ilo oppia! – opistoverkostoon kuuluvat opistot. Lisätietoja: http://inno-opistot.blogspot.fi/