Olet sivulla: Palvelut » Koulutus ja opiskelu » Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty koulutuslautakunnassa.


Haku Pöytyän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2017-2018

Toimintaan voivat hakea kaikki 1.-2.-luokkalaiset sekä muidenkin luokkien ne oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Hakuajasta informoidaan huoltajia heti kun hakemuksen jättäminen järjestelmään on mahdollista. Hakemus täytetään sähköisesti tälle sivulle tulevan linkin kautta.

Tiedustelut: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190

sähköp. marianne.makela[ät]poytya.fi tai toimistosihteeri Salme Mattila, puh. 040 672 2940 sähköp. salme.mattila[ät]poytya.fi.

Irtisanominen tai toiminta-ajan muutos

Jos oppilas halutaan irtisanoa toiminnasta, tulee se tehdä kirjallisesti, ja se astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alussa ilmoituksen saapumisesta.
Myös muutos toiminta-ajassa (esim. jokapäiväisestä alle kymmeneen kertaan kuukaudessa) tehdään kirjallisesti ja myös se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa.
Irtisanominen ja toiminta-ajan muutosilmoitus toimitetaan samaan osoitteeseen kuin hakemuksetkin, mutta jos käytössä on sähköposti, ilmoituksen voi tehdä myös sillä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2017-2018

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulutuslautakunnan päätöksen 1.2.2017 § 9 mukaisesti 1.8.2017 alkaen Kyrön koulun, Riihikosken koulun (Kurkitalo) sekä Yläneen yhtenäiskoulun yhteydessä, sekä iltapäivätoimintaa järjestettävän tämän lisäksi Mustanojan koululla. Aamutoiminta järjestetään varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni, ja palvelun antaminen on näin toteutettuna perusteltua. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan klo 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka, ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä klo 17.00 saakka.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017

Riihikosken koulu
- aamu- ja iltapäivätoimintaa
Kurkitalon toimintatiloissa
puh. 0400 - 408 379

Heikinsuon koulu
Heikinsuon toimipiste
Heikinsuontie 365, 21840 KARINAINEN 
-iltapäivätoimintaa

Kaulanperän koulu
Kumilantie 62, 21820 KUMILA
- iltapäivätoimintaa

Mustanojan koulu
Turuntie 952, 21880 PÖYTYÄ
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Auvaisten koulu
Auvaistentie 25, 21860 AUVAINEN
-iltapäivätoimintaa

Kyrön koulu
Kyröntie 75, 21800 KYRÖ
- puh.040 1344134
- aamu- ja iltapäivätoiminta, järjestetään yhteistyössä MLL Karinaisten kanssa

Yläneen yhtenäiskoulu
Koulutie 14, 21900 YLÄNE
puh. 040 - 8434620
- iltapäivätoimintaa

Maksut lukuvuonna 2016 - 2017

Maksut on vahvistettu koulutuslautakunnan kokouksessa 27.4.2016 § 37.

Aamutoiminta maksaa 30 €/kk, iltapäivätoiminta 90 €/kk. Mikäli oppilas osallistuu toimintaan kuukaudessa 10 päivää tai alle, maksu puolittuu. Osallistumisvalinta tehdään haun yhteydessä. Maksusta voidaan vapauttaa, jos perhe on perusturvan säännöllinen, pitkäaikainen toimeentuloasiakas, tarvitsee aamu- tai iltapäivätoimintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tai toiminta järjestetään kehitysvammalain 2 §:n mukaisena erityishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty erityishuolto-ohjelma.

Maksut lukuvuonna 2017 - 2018

Noudatetaan koulutuslautakunnan on 27.4.2016 § 37 vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja:
aamupäivätoiminta 30 euroa/kk
iltapäivätoiminta 90 euroa/kk
mikäli oppilaalle on valittu vaihtoehto, että hän osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu puolittuu.

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on huoltajan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Edelleen koulutuslautakunta on 7.12.2016 § 106 päättänyt maksuvapautuksesta:

Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä, maksuvapautus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta myönnetään 1.1.2017 alkaen seuraavin perustein:
-perhe tarvitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tai toiminta muodostaa muun sosiaalihuollon tukitoimen;
-koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammalain  2 §:n mukaisena erityishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty erityishuolto-ohjelma.

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen perusteena olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta sekä kohdan kaksi osalta huoltajan kuntaan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin hyväksymä erityishuolto-ohjelma. Maksuvapautusta haetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla kysytään suostumus tietojen saamiseen/pyydetään liittämään hakemukseen oppilaalle hyväksytty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan maksuvapautusta voi hakea myöhemminkin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös toimintaanottamisjaksoa lyhyemmällä ajalla.