Olet sivulla: Palvelut » Koulutus ja opiskelu » Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.3.2018 § 20.

Toimintasuunnitelma 1.8.2018 alkaen

Haku Pöytyän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2018-2019

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tehdään Wilma-järjestelmän kautta. Varsinainen hakuaika on on ollut keväällä, mutta toimintaan on edelleen mahdollista hakea tarvittaessa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Muiden luokkien osalta toimintaan voivat hakea oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös.

Tiedustelut:
sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190, marianne.makela[at]poytya.fi
toimistosihteeri Salme Mattila, puh. 040 672 2940, salme.mattila[at]poytya.fi.

 

Irtisanominen tai toiminta-ajan muutos

Mikäli oppilas halutaan irtisanoa toiminnasta , tulee se tehdä kirjallisesti. Irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alussa ilmoituksen saapumisesta.
Myös muutos toiminta-ajassa (esim. jokapäiväisestä alle kymmeneen kertaan kuukaudessa) tehdään  kirjallisesti ja myös se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. Ilmoituksen voi lähettää myös Wilma -viestillä tai sähköpostilla.


Irtisanominen ja toiminta-ajan muutosilmoitus toimitetaan yhtenäiskoulujen apulaisjohtajille seuraavasti:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu: Markus Takala

Riihikosken yhtenäiskoulu: Katja Simola

Yläneen yhtenäiskoulu: Heidi Jurkola

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2018-2019

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulutuslautakunnan päätöksen 7.3.2018 § 20 mukaisesti koulupäivinä seuraavissa paikoissa:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu, Kyrön yksikkö
Kyröntie 75, 21800 KYRÖ
- puh.040 1344134
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Riihikosken yhtenäiskoulu
- aamu- ja iltapäivätoimintaa
Kurkitalon toimintatiloissa
puh. 0400 - 408 379

Yläneen yhtenäiskoulu
Koulutie 14, 21900 YLÄNE
puh. 040 - 8434620
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Aamutoiminta järjestetään varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni, ja palvelun antaminen on näin toteutettuna perusteltua. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan klo 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka, ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä klo 17.00 saakka.

 

Toiminnasta perittävät maksut

Noudatetaan koulutuslautakunnan on 27.4.2016 § 37 vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja:
aamupäivätoiminta 30 euroa/kk
iltapäivätoiminta 90 euroa/kk
mikäli oppilaalle on valittu vaihtoehto, että hän osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu puolittuu.

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on huoltajan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Edelleen koulutuslautakunta on 7.12.2016 § 106 päättänyt maksuvapautuksesta:

Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä, maksuvapautus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta myönnetään 1.1.2017 alkaen seuraavin perustein:
-perhe tarvitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tai toiminta muodostaa muun sosiaalihuollon tukitoimen;
-koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammalain  2 §:n mukaisena erityishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty erityishuolto-ohjelma.

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen perusteena olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta sekä kohdan kaksi osalta huoltajan kuntaan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin hyväksymä erityishuolto-ohjelma.

Maksuvapautusta haetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla kysytään suostumus tietojen saamiseen/pyydetään liittämään hakemukseen oppilaalle hyväksytty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan maksuvapautusta voi hakea myöhemminkin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös toimintaanottamisjaksoa lyhyemmällä ajalla.