Olet sivulla: Palvelut » Sivistys » Perusopetuksen kehittäminen

Sivistyspalvelujen keskuksen
toimialajohtaja
Sivistysjohtaja
Marianne Mäkelä
Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
puh. 040 672 3190
marianne.makela[ät]poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 


 

Asiointiliikenne

 

 

Perusopetuksen kehittäminen Pöytyän kunnassa

Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 hyväksynyt koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen esittämän perusopetuksen järjestämisen kehittämissuunnitelman, jonka mukaisesti perusopetusta Pöytyällä annetaan jatkossa Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulurakennusten suunnittelu on käynnissä. Yläneen yhtenäiskoulu jatkaa toiminaansa nykyiseen tapaan osallistuen samoin aktiivisesti kehitystyöhön.

Kouluratkaisujen lisäksi suunnitelmaan sisältyy annettavan perusopetuksen ja erityisopetuksen kehittäminen. Koulutuslautakunta hyväksyi 18.5.2016 kokouksessaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat, joiden laatimisessa on huomioitu yhtenäiskouluratkaisun tarjoamat mahdollisuudet. Samoin kehitetään erityisopetusta siten, että mahdollisimman monen oppilaan opetus voidaan jatkossa järjestää omalla lähikoululla. Oppilaan näkökulma on suunnittelun keskiössä.

Kunnanvaltuuston päätöksestä lähtien siirtymistä perusopetuksen antamiseen kolmella yhtenäiskoululla on valmisteltu sekä sivistystoimen toimintaa suuntaamalla että yhtenäiskoulurakennusten suunnittelulla. Tulevan Riihikosken yhtenäiskoulun rehtoriksi on valittu Riihikosken koulun rehtorina toimiva Minna Savo, ja apulaisrehtoriksi Auvaisten koulun luokanopettajana/rehtorina toimiva Katja Simola. Elisenvaaran yhtenäiskoulun rehtorina jatkaa Elisenvaaran koulun rehtorin virkaa hoitava Mika Virtanen, ja apulaisrehtorina äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Terhi Westerlund. Opettajien ja muun henkilöstön vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille on hyväksytty koulutuslautakunnan 16.9.2015 kokouksessa. Koulutuslautakunnan 18.11.2015 111 § hyväksymät Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet löytyvät sivun alareunassa olevasta linkistä. Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet astuvat voimaan Riihikosken yhtenäiskoulun toiminnan käynnistyessä, ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalue ko. koulun toiminnan käynnistyessä.

Yhtenäiskoulujen tilasuunnittelu käynnistyi valtuuston päätöksen jälkeen kunnanhallituksen nimeämän yhtenäiskoulujen suunnittelutoimikunnan johdolla. Investointikustannusten osoittauduttua arvioitua korkeammiksi päädyttiin tehtyjen suunnitelmien lisäksi tarkastelemaan vielä mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.4.2017 kokouksessaan ratkaisun, jonka mukaisesti Riihikosken yhtenäiskoulu suunnitellaan kahdessa yksikössä toimivaksi. Auvaisten yksikköön sijoittuu 1-2 vuosiluokkien opetus, ja Riihikosken yksikköön 3-9- vuosiluokkien opetus. Elisenvaaran yhtenäiskoulu toimii vastaavasti Kyrön ja Elisenvaaran yksiköissä, ja koulun samoin kuin lukion ja kansalaisopiston tiloja suunnitellaan rinnakkain Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelun ja rakentamisen kanssa.  kanssa.

Perusopetuksen kehittämisprosessin etenemisestä tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja muille tahoille tarkoitusta varten järjestettävien tilaisuuksien ja muiden kanavien lisäksi näillä internet-sivuilla. Sivistystoimen henkilöstö osallistuu aktiivisesti suunnitteluun, samoin koulujen johtokuntia, vanhempainyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä kutsutaan mukaan yhteiseen työhön.

Suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi

Pöytyän kunnan yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet


Lisätietoja: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190, sähköposti: marianne.makela[ät]poytya.fi