Olet sivulla: Palvelut » Sivistys » Perusopetuksen kehittäminen

Sivistyspalvelujen keskuksen
toimialajohtaja
Sivistysjohtaja
Marianne Mäkelä
Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
puh. 040 672 3190
marianne.makela[ät]poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

Perusopetuksen kehittäminen Pöytyän kunnassa

Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 hyväksynyt koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen esittämän perusopetuksen järjestämisen kehittämissuunnitelman, jonka mukaisesti perusopetusta Pöytyällä annetaan jatkossa Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulurakennusten suunnittelu on käynnissä. Yläneen yhtenäiskoulu jatkaa toiminaansa nykyiseen tapaan osallistuen samoin aktiivisesti kehitystyöhön.

Kouluratkaisujen lisäksi suunnitelmaan sisältyy annettavan perusopetuksen ja erityisopetuksen kehittäminen. Koulutuslautakunta hyväksyi 18.5.2016 kokouksessaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat, joiden laatimisessa on huomioitu yhtenäiskouluratkaisun tarjoamat mahdollisuudet. Samoin kehitetään erityisopetusta siten, että mahdollisimman monen oppilaan opetus voidaan jatkossa järjestää omalla lähikoululla. Oppilaan näkökulma on suunnittelun keskiössä.

Kunnanvaltuuston päätöksestä lähtien siirtymistä perusopetuksen antamiseen kolmella yhtenäiskoululla on valmisteltu sekä sivistystoimen toimintaa suuntaamalla että yhtenäiskoulurakennusten suunnittelulla. Tulevan Riihikosken yhtenäiskoulun rehtoriksi on valittu Riihikosken koulun rehtorina toimiva Minna Savo, ja apulaisrehtoriksi Auvaisten koulun luokanopettajana/rehtorina toimiva Katja Simola. Elisenvaaran yhtenäiskoulun rehtorina jatkaa Elisenvaaran koulun rehtorin virkaa hoitava Mika Virtanen, ja apulaisrehtorina äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Terhi Westerlund. Opettajien ja muun henkilöstön vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille on hyväksytty koulutuslautakunnan 16.9.2015 kokouksessa. Koulutuslautakunnan 18.11.2015 111 § hyväksymät Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet löytyvät sivun alareunassa olevasta linkistä. Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet astuvat voimaan Riihikosken yhtenäiskoulun toiminnan käynnistyessä, ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalue ko. koulun toiminnan käynnistyessä.

Yhtenäiskoulujen tilasuunnittelu on valtuuston päätöksen jälkeen käynnistynyt kunnanhallituksen nimeämän yhtenäiskoulujen suunnittelutoimikunnan johdolla. Kunnanvaltuusto 12.10.2015 hyväksynyt Riihikosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman, ja tilojen suunnittelu arkkitehdin johdolla on ollut käynnissä vuoden 2016 alusta lähtien. Koulun luonnospiirustukset on kunnan toimielinten käsittelyssä hyväksytty, ja erikoissuunnittelu rakennuttamiskilpailutusta varten on valmistunut. Kouluhankkeiden investointikustannukset ovat suunnittelun edetessä osoittautuneet jonkin verran aiemmin arvioitua korkeammiksi, minkä myötä tulevan työn suuntaamiseksi tarkastellaan vielä mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. Elisenvaaran yhtenäiskoulun, lukion ja Auranlaakson kansalaisopiston tilojen suunnittelu on käynnissä rinnakkain Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelun ja rakentamisen kanssa.

Perusopetuksen kehittämisprosessin etenemisestä tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja muille tahoille tarkoitusta varten järjestettävien tilaisuuksien ja muiden kanavien lisäksi näillä internet-sivuilla. Sivistystoimen henkilöstö osallistuu aktiivisesti suunnitteluun, samoin koulujen johtokuntia, vanhempainyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä kutsutaan mukaan yhteiseen työhön.

 

Pöytyän kunnan yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet


Lisätietoja: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190, sähköposti: marianne.makela[ät]poytya.fi