Olet sivulla: Palvelut » Sivistys » Perusopetuksen kehittäminen

Sivistyspalvelujen keskuksen
toimialajohtaja
Sivistysjohtaja
Marianne Mäkelä
Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
puh. 040 672 3190
marianne.makela[ät]poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Perusopetuksen kehittäminen Pöytyän kunnassa

Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 hyväksynyt koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen esittämän perusopetuksen järjestämisen kehittämissuunnitelman, jonka mukaisesti perusopetusta Pöytyällä annetaan jatkossa Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulurakennusten suunnittelu on käynnissä, ja kokonaisuudessaan yhtenäiskoulut toimivat suunnitellussa muodossaan rakennusten valmistuttua. Hallinnollisesti yhtenäiskoulujen toiminta käynnistyi 1.8.2018 olemassa olevia koulukiinteistöjä hyödyntäen. Yläneen yhtenäiskoulu jatkaa toimintaansa aiempaan tapaan osallistuen samoin aktiivisesti kehitystyöhön.

Yhtenäiskoulujen rehtorit ja apulaisjohtajat

Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori Mika Virtanen
Apulaisjohtaja Terhi Westerlund

Riihikosken yhtenäiskoulu
Rehtori Minna Savo
Apulaisjohtaja Katja Simola

Yläneen yhtenäiskoulu
Rehtori Jaakko Heikkilä
Apulaisjohtaja Heidi Jurkola

Opettajien ja muun henkilöstön vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille on hyväksytty koulutuslautakunnan 16.9.2016 kokouksessa.

Koulutuslautakunta on 18.11.2015 § 111 hyväksynyt Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet, jotka löytyvät sivun alareunan linkistä. Oppilaaksiottoalueet astuivat voimaan 1.8.2018 Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä. Kesällä 2017 kautensa aloittanut sivistyslautakunta on edelleen 13.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä voimaan astuneet oppilasasioita koskevat linjaukset. Päätökset löytyvät internet-sivujen kohdasta esityslistat/pöytäkirjat.

Kouluratkaisujen lisäksi perusopetuksen kehittämissuunnitelmaan sisältyy annettavan opetuksen ja erityisopetuksen kehittäminen. Koulutuslautakunta hyväksyi 18.5.2016 kokouksessaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ja sivistyslautakunta 13.6.2018 näihin tehtävät päivitykset. Opetussuunnitelmissa on huomioitu yhtenäiskouluratkaisun tarjoamat mahdollisuudet. Samoin on kehitetty erityisopetusta siten, että opetus voidaan 1.8.2018 alkaen järjestää oppilaille pääsääntöisesti omalla lähikoululla. Syksystä 2018 alkaen kunnassa on järjestetty myös toiminta-alueittain annettavaa ja muuta vaativaa erityisopetusta. Oppilaan näkökulma on suunnittelun keskiössä.

Yhtenäiskoulujen tilasuunnittelua on tehty kunnanhallituksen nimeämien suunnittelu- ja rakennustoimikuntien johdolla vuodesta 2015 alkaen. Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen rakentaminen on käynnissä, ja tavoitteena on tilojen valmistuminen siten, että koulun toiminta voi siirtyä näihin syksyllä 2019. Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion tilojen suunnittelu on samoin käynnissä, mitä koskevan hankesuunnitelman kunnanvaltuusto hyväksyi 20.8.2018 kokouksessaan. Suunnittelu jatkuu Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen rakentamisen rinnalla, ja tavoitteena on tilojen valmistuminen siten, että koulun toiminta voi siirtyä näihin syksyllä 2021. Elisenvaaran yksikön lisäksi yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-2 oppilaiden opetus annetaan Kyrön yksikössä.

Suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi

Pöytyän kunnan yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet

Lisätietoja: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190, sähköposti: marianne.makela[ät]poytya.fi