Vireillä olevat kaavat

KUULUTUS

Lallin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Suunnittelualue sijaitsee Lallin teollisuusalueella. Tavoitteena on lisätä teollisuusalueen yritysten toimintamahdollisuuksia ja ajantasaistaa nykyisiä kaavamerkintöjä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 25.5.-25.6.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

25.5.2018

KUNNANHALLITUS

OAS

Selostus

Luonnoskartta

**************************************************

Kyrön taajama, Kroopinsuon alueen asemakaavan laajennus ja muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman keskustan tuntumassa, Oravakorventien ja Tervaojantien välisellä alueella. Pääasiallisena tavoitteena on lisätä pientalotonttien tarjontaa Kyrön taajamassa.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 27.3.-25.4.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

27.3.2018

KUNNANHALLITUS

OAS

Luonnoskartta

Selostus

Selostuksen liitteet

*******************************************************************

KUULUTUS

Kyrön taajama, Kyrön ohitustien asemakaavan kumoaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman länsiosassa, rautatien molemmin puolin. Alueella kulkee Wäinö Aaltosen tie. Tavoitteena on kumota vanhentunutta asemakaavaa noin 7,4 hehtaaria.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 27.3.-25.4.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

27.3.2018

KUNNANHALLITUS

OAS

Luonnoskartta


*******************************************************************

KUULUTUS

Pihlavanniemen ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.  Asemakaavoitettava alue sijaitsee Elijärven koillisrannalla. Asemakaavoituksen tavoitteena on sijoittaa alueelle loma-asutusta.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.1.-5.2.2018 ajan virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

5.1.2018

KUNNANHALLITUS

OAS


**********************************************************************