Vesihuolto

Pöytyän kunnan vesihuollosta vastaa kunnan vesihuoltolaitos.

Vuosittain kunnassa kulutetaan vettä noin 510 000 m3. Jätevettä käsitellään yhteensä noin 461 000 kuutiota.
Talousvesiverkostoon on liittyneenä noin 2800 asiakasta ja jätevesiverkostoon 1600 asiakasta.

Vesihuoltolaitos tekee yhteistyötä yli kuntarajojen. Yläneen jätevedet käsitellään Säkylässä ja talousvettä ostetaan Oripäästä. Auran kunnan kanssa on yhteinen runkovesijohto ja Auvaisten jätevedet käsitellään Auran puhdistamolla. Kyröön ostetaan vettä Parravahan Vesi Oy:ltä. Jätevedet käsitellään kunnan omissa puhdistamoissa Riihikoskella ja Kyrössä.

Pöytyän kunta on mukana Oripää- Liedon as siirtoviemärissä, jonka tavoitteellinen valmistumisvuosi on 2016. Siirtoviemärihanke on osa vesihuollon alueellistamista Turun seudulla. Tavoitteena on käsitellä suurin osa jätevesistä Kakolan jätevedenpuhdistamolla vuoteen 2035 mennessä.

Siirtoviemäri Oripää-Riihikoski-Aura-Liedon as hankesuunnitelma

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2011 päättänyt sitoutua ko. siirtoviemärihankkeeseen.


Vesi-ja viemäriliittymät

Vesi- ja viemäriliittymiä koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä
tekniseen toimistoon:

Hellevi Kulmala, gsm. 040 672 2976
Hilkka Pellonperä, gsm. 040 672 2977

Yleisohjeita:

Vesimittarin voi noutaa joko Kyrön toimipisteestä, Kehityksentie 6,
teknisten palvelujen keskuksesta Riihikoskelta, Yläneentie 11 b C-porras tai
Yläneen toimipisteestä, Kuntolantie 4.

Samoista toimipisteistä saa myös liittymishakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan asemapiirros vesi- ja viemärijohtojen sijainnista.

Liittymissopimus laaditaan voimassa olevan taksan ja hakemuksen perusteella.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Pöytyän kunnanvaltuusto on 7.12.2009 hyväksynyt vesihuoltolaitokselle uudet yleiset toimitusehdot, jotka tulivat voimaan 1.3.2010.

Linkki:

Vesihuoltolaitoksen toimitusehdot

Vesi- ja jätevesikäyttömaksut

Veden käyttömaksu on 1,30 euroa/m³ ja jätevesimaksu on 2,05 euroa/m³. Omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen perusmaksu on 25,00 euroa/vuosi kummankin osalta.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%).

Linkki:

Vesihuoltolaitoksen taksat