Tilastotietoa

Väestö 31.12.2015
Väkiluku 8 559
0 - 14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 18,4
15 - 64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 60,1
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 21,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 0,5
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 1,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 29
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 28
Perheiden lukumäärä 2 338
Asuminen 31.12.2012
Asuntokuntien lukumäärä 3790
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 12,7
Kesämökkien lukumäärä 932
Työmarkkinat 31.12.2011
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 2 841
Työssäkäyvien henkilöiden osuus 18 - 74 -vuotiaista, % 31.12.2011 63,6
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä  31.12.2011 3 640
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä, % 51,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 17,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31,5
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 49,3
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus 1,9
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai
työttömänä yhtä työllistä kohti 31.12.2011
1,33
Yritykset 2012
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 948
Lähde: Tilastokeskus