Tarjouspyynnöt

************************************************************************************

Pöytyän kunta on siirtynyt loka-marraskuussa 2012 tarjouskilpailuissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalainmukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya

 

******************************************************************************

TARJOUSPYYNTÖ

RIIHIKOSKEN JA YLÄNEEN KIRJASTOJEN ASIAKASPALVELUTISKIT

Pöytyän kunta pyytää tarjouksia HILMA-ilmoituskanavassa 17.8.2018 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Riihikosken ja Yläneen kirjastojen asiakaspalvelutiskeistä. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät kunnan verkkosivuilta (www.poytya.fi).

Tarjouspyyntö

Liite 1

Liite 2

******************************************************************************