Tarjouspyynnöt

************************************************************************************

Tarjouspyyntö:

Pöytyän kunta pyytää tarjouksia seuraaviin hankintoihin:

ESIOPETUS-, KOULULAIS- JA OPISKELIJAKULJETUKSET AJALLE 1.8.2018–31.7.2020.
Tarjouspyyntö sisältää lisäksi yhden + yhden vuoden optiot.

Tarjoukset liitteineen tulee antaa tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvää sähköistä lomaketta käyttäen kohteittain sähköpostitse osoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi 22.3.2018 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin osoitekenttään merkintä: ”ESIOPETUS-, KOULULAIS- JA OPISKELIJAKULJETUSTARJOUS”.

Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa, ja tämän kautta Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa. Tarjouspyyntöasiakirjat sekä sähköinen lomake ovat saatavissa internet-osoitteista www.hankintailmoitukset.fi ja www.poytya.fi.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

7.2.2018
Pöytyän kunnan sivistyslautakunta

Tarjouspyyntö

LIITE 1 Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)

LIITE 1 XML-tiedostona

LIITE 2 Tarjouspyynnön palvelukuvaus

LIITE 3 Tarjouslomake

LIITE 4 Ostoliikennesopimus

*********************************************************************************

Tarjouspyyntö Kurjenrahkan kansallispuiston portin toteutuksesta

Pöytyän kunta pyytää tarjoustanne Kurjenrahkan kansallispuiston portti-hankkeen porttirakennelman toteutuksesta, joka sisältää portin suunnittelun ja rakentamisen. Porttia käytetään Kuhankuonon retkeilyreitistön yhtenä lähtöpaikkana, ja tavoitteena on, että se toimii edustavana käyntikorttina alueelle tuleville retkeilijöille. Portin toteutuksesta maksetaan korvauksena 10.000 € (+alv).

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on jätettävä 1.3.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostitse.
Tarjoukset  tulee jättää 3.4.2018 klo 12.00 mennessä.

Kurjenrahkan kansallispuiston portti-hanke, asemapiirros

Kurjenrahkan kansallispuiston portti-hanke, tarjouspyyntö

Kurjenrahkan kansallispuiston portti-hanke, tarjouslomake

*********************************************************************************

Tarjouspyyntö Kurjenrahkan kansallispuiston INFO-katoksen rakentamisesta

Pöytyän kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta Kurjenrahkan kansallispuiston infokatoksen rakentamisesta kokonaishintaurakkana.

Urakkalaskentaa ja lisätietoja koskevat kysymykset tulee osoittaa tilaajalle sähköpostitse 1.3.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset tulee jättää 19.3.2018 klo 12.00 mennessä.

Kurjenrahkan kansallispuiston porttihanke, asemapiirros

Infokatos, luonnospiirustus

Infokatos, urakkatarjouspyyntö

Infokatos, tarjouslomake

**********************************************************************************

Tarjouspyyntö Kurjenrahkan kansallispuiston pysäköintialueen laajennuksen rakentamisesta

Pöytyän kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta Kurjenrahkan pysäköintialueen laajennuksen rakentamisesta kokonaishintaurakkana.

Urakkalaskentaa koskevat kysymykset tulee osoittaa tilaajalle sähköpostitse 1.3.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset tulee jättää 19.3.2018 klo 12.00 mennessä.

Kurjenrahkan kansallispuiston porttihanke, asemapiirros

Kurjenrahkan pysäköintialue, asemapiirros

Kurjenrahkan pysäköintialue, leikkaukset

Kurjenrahkan pysäköintialue, urakkatarjouspyyntö

Kurjenrahkan pysäköintialue, tarjouslomake

Kurjenrahkan pysäköintialue, yksikköhintaluettelo

 

***********************************************************************************

Pöytyän kunta on siirtynyt loka-marraskuussa 2012 tarjouskilpailuissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalainmukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya

 

******************************************************************************