Riihikosken yritystontit

Riihikosken yritysteollisuusalue sijaitsee Riihikosken keskustaajamassa, ns. Rekolan kaava-alueella. Alueella on KL/KLT, eli ympäristöään häiritsemättömiä teollisuustontteja tontteja.

Liikenneyhteydet ovat hyvät, sillä teollisuusalue sijaitsee KT41 vieressä. Turkuun on matkaa n. 36 km, Huittisiin n. 54 km, Loimaalle n. 30 km ja Saloon n. 50 km.

Yritystontit ovat peltotontteja, joiden koko 2600 m² - 20600 m². Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka.

Rekolan alue

Kunnanvaltuuston 26.10.2009 hyväksymät teollisuus- ja liiketonttien hinnat:

Kantatie 41 tiealueeseen rajoittuvat tontit 5,0 €/m2.
Yläneentien tiealueeseen rajoittuvat tontit 4,0 €/m2. 
Muut tontit 3,0 €/m2.

Kunta vastaa määräalan lohkomisesta.
Ostaja maksaa kunnalle erottamiskulut.

Kunnan omistamat yritystontit

Kiinteistötunnustonttipinta-ala m2kaavan muk. käyttö
636-430-1-557 141/1 5260 KL II
636-430-1-556 140/1 8980 KL II
636-430-1-566 Varastomylly 6730 KL II
138/
636-430-1-489 145/3 2620 KLT II

 

 

 

Kunnan omistamat yritystontit (alueen kunnallistekniikka rakentamatta):

Kiinteistötunnustonttipinta-ala n. m2kaavan muk. käyttö
636-420-2-271 176/1 9500 KLT II
176/2 6400 KLT II
177/1 3600 KLT II
177/2 2400 KLT II
177/3 2200 KLT II
177/4 2000 KLT II
177/5 4700 KLT II
177/6 4400 KLT II
178/1 2900 KLT II
178/2 3800 KLT II
178/3 4200 KLT II
178/4 3500 KLT II
178/5 3100 KLT II
179/1 4000 KLT II
179/2  . 3100 KLT II