Rakennushankelomakkeet

Rakentamiseen liittyviä lomakkeita saa paperisena kunnan rakennusvalvonnasta tai sähköisesti netin kautta.
Alla muutamia linkkejä:

Kunnan omat hakemuslomakkeet:

Purkamisilmoituslomake(doc)

Purkamisilmoituslomake(pdf)

Maisematyölupahakemuslomake(doc)

Maisematyölupahakemuslomake(pdf)

Rakennuslupahakemuslomake(pdf)

Rakennusluvan jatkohakemus (pdf)

RH-1-lomake (pdf)

Rakennustyön tarkastusasiakirja (pdf)

Ohjeita maalämmön hankkimisessa (pdf)

Maalämpökaivon porauslomake (pdf)

Naapurin kuuleminen (pdf)

Vastaavan työnjohtajan hakemus(doc)

www-osoitteesta suomi.fi löydät kaikki yleisemmät rakentamiseen liittyvät lomakkeet