Perhepalvelut

Perhepalveluiden tarkoituksena on vahvistaa vanhemmuutta ja lisätä perheiden hyvinvointia. Tavoitteena on, että perheet selviytyvät omin voimavaroin eri elämäntilanteissa, joten apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Eri perhepalvelumuotojen tarkoituksena voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten sekä perheiden turvallisten ihmissuhteiden tukeminen, lasten ja nuorten suotuisiin kasvuolosuhteisiin vaikuttaminen sekä asiakkaiden omien voimavarojen ja itsenäisyyteen tukeminen.