Perhetyö

Perhetyö on ennaltaehkäisevää tai korjaavaa lastensuojelutyötä perheissä, joissa on tuen tarvetta. Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista.

Perhetyön asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kautta. Yhteyden  sosiaalitoimistoon voi ottaa esim. perhe itse, läheiset tai perheen kanssa työskentelevät viranomaiset.