Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin. Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat

* lasten varhaiskasvatuspalveluihin
* aikuissosiaalityöhön
* perhepalveluihin sekä
* ikääntyneiden palveluihin.

Pöytyän kunnan perhe- ja sosiaalipalveluita ohjaavat lainsäädännön lisäksi kunnan hyvinvointipoliittinen ohjelma sekä kunnan strategia alastrategioineen.

 

Perusturvapalvelujen keskus
Turuntie 639
21870 Riihikoski


Ohje sähköpostin käyttöön

Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Tällaiseen yleiseen tiedusteluun sosiaalihuollon viranomainen ja järjestäjä voi vastata myös sähköpostitse.

Asiakkaan ei ole suositeltavaa lähettää internet-sähköpostin kautta arkaluonteisia henkilötietoja eikä sosiaalipalveluiden henkilökunta voi vastata asiakkaiden henkilökohtaisiin kysymyksiin sähköpostilla.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI / AIKUISET

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI/LAPSET

Virallinen muistutuslomake