Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä viimeistään kolme kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikka haettava niin pian kuin mahdollista.

Kuusivuotiaiden maksuton esiopetus ja lisäksi annettava täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa varhaiskasvatusryhmässä. Poikkeuksena Heikinsuon koulu, jossa ei ole tarjolla täydentävää varhaiskasvatusta.

Lasten varhaiskasvatuspalvelut ovat vaihtoehto perheille kotihoidontuen rinnalla.

Koulutuslautakunnan 27.4.16 § 33 mukaan subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan 1.8.16 lukien siten, että toisen vanhemman ollessa kotona on lapsen oikeus varhaiskasvatukseen kuukaudessa keskimäärin 20h/viikko. Erityisestä syystä voidaan oikeuden rajaamiseen tehdä poikkeus varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätöksellä. Varhaiskasvatusmaksu on 60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Esiopetuksessa olevan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen täyttyy esiopetuksella, eikä hänellä ole oikeutta täydentävään varhaiskasvatukseen mikäli toinen vanhemmista on kotona.


Pöytyän kunnassa on otettu käyttöön web-palvelu jonka kautta on mahdollista tehdä varhaiskasvatushakemus, esiopetushakemus ja palvelusetelihakemus sähköisesti.

Linkki palveluun löytyy tästä:

https://easiointi.poytya.fi/HCW.Welfare.Common.OpenDesktopWeb/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/default.aspx?domain=PoytyaEffica_ETPOY&uiculture=fi-FI

Varhaiskasvatushakemus