Varhaiskasvatuspalveluiden maksut

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä veroista vapaiden tulojen perusteella.

Tuloselvitys tulee toimittaa hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta, määrätään perheelle hoitoajan mukainen enimmäismaksu.

Varhaiskasvatuspalvelut 1.3.2017 alkaen:

*Kokoaikainen varhaiskasvatus vähintään 35 tuntia/viikko      (100% maksu)
*Osa-aikainen varhaiskasvatus 28 - alle 35 tuntia/viikko          (85% täydestä maksusta)
*Osa-aikainen varhaiskasvatus yli 20 - alle 28 tuntia/viikko      (75% täydestä maksusta)
*Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 20 tuntia/viikko            (60% täydestä maksusta)

*Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus max 25 tuntia/viikko (65% täydestä maksusta)
*Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus yli 25 tuntia/viikko    (85% täydestä maksusta)

Tuloselvityslomake 2018

 

VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN MAKSUT

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.1.2018 lukien