Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään sitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

 

Kuntaliiton Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä

 

Pöytyän kunnan sidonnaisuusrekisteri