Sivistyksen toimialan viranhaltijapäätökset

Sivistysjohtaja:

Erityisluokanopettajan viran (vakanssinro 699) hoidon välikainen järjestäminen 21.12.2017

Luvan pyytäminen perusopetuksen lehtorin viran (vakanssinro 539) sijaisuuden täyttämiseen 14.12.2017

Esitys luvan pyytämisestä nuorisotyöntekijän tehtävän (25 h/vko) täyttämiseen oppisopimuskoulutuksena ajalla 1.1.-31.10.2018 14.12.2017

Luvan pyytäminen lastentarhanopettajan toimen täyttämiseen (vakanssinumero 379) 8.12.2017

Erityisluokanopettajan viran täyttäminen 24.11.2017

Virkavapaa/Sirpa Kangas 20.11.2017

Otto-oikeuden käyttäminen Auvaisten koulun rehtorin viranhaltijapäätökseen 23.10.2017 1 §/2017 koskien kannettavien tietokoneiden hankkimista Auvaisten koululle

Koulunkäynninohjaajien toimipaikkojen muuttaminen 3.11.2017

Palautuskaappien hankkiminen Kyrön ja Riihikosken kirjastoihin 18.10.2017

Paikallisen järjestelyerän jakaminen tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella 3.10.2017

Erityisluokanopettajan viran (vakanssinro 699) hakuajan jatkaminen 3.10.2017

Paikallisen järjestelyerän jakaminen tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella 19.9.2017

Luvan pyytäminen sivistystoimen viran- ja toimenhaltijoiden sijaisuuksien täyttämiseen 19.9.2017

Paikallisen järjestelyerän jakaminen tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella 18.9.2017

Ruokailun valvontaan ja ohjaamiseen osallistuvien vahvistaminen 15.9.2017

Myönnetyn opintovapaan muuttaminen ja harkinnanvaraisen työvapaan myöntäminen/Janitta Vigren 15.9.2017

Muutokset perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion työ- ja loma-aikoihin 8.9.2017

Luokanopettajan sijaisen nimittäminen/Terhi Jänesniemi 8.9.2017

Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen/Terhi Westerlund 8.9.2017

Kyrön koulun rehtorin tehtävien hoitaminen 8.9.2017

Harkinnanvaraisten virkavapaiden myöntäminen 29.8.2017

Kyrön koulun rehtorin ja apulaisjohtajan tehtävien hoitaminen 29.8.2017

Heikinsuon koulun apulaisjohtajan tehtävien hoitaminen 29.8.2017

Esitys tehtävänimikkeen muutoksesta ja luvan pyytäminen varhaiskasvatuksen tehtävien täyttämiseen 22.8.2017

Esitys erityisluokanopettajan viran perustamisesta 1.9.2017 alkaen sekä luvan pyytäminen viran täyttämiseen 23.8.2017

Koululiitu-ohjelman päivityksen hankkiminen 21.8.2017

 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö:

 

Auvaisten koulun luokanopettaja/rehtori:

 

Heikinsuon koulun luokanopettaja/rehtori:

 

Kaulanperän koulun luokanopettaja/rehtori:

 

Kyrön koulun luokanopettaja/rehtori:

 

Riihikosken koulun rehtori:

Riihikosken yhtenäiskoulun kehitysryhmän jäsenen ja Mustanojan yksikön tiiminjohtajan tehtävä 13.12.2017

Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan sijaisuus 18.12.2017

Määräaikainen koulunkäynninohjaaja 5.1.2018

Yläneen yhtenäiskoulun rehtori:

 

Elisenvaaran koulun rehtori:

Harjoittelulupa, 27.9.2017

Elisenvaaran koulun kotitaloustilan vuokraaminen, 25082017

Elisenvaaran lukion rehtori:

Tilavarauspäätös §6, 28.11.2017

Kurkisalin varaus, 2.10.2017

Tilavarauspäätös §4, 28.9.2017

Tilavarauspäätös §3, 28.9.2017

Tilavarauspäätös §2, 28.9.2017

Kurkisalin ja ruokasalin varaus, 12092017

Auranlaakson kansalaisopiston rehtori:

 

Kirjastotoimenjohtaja:

 

Kulttuurisihteeri: