Sosiaaliasiamiehen palvelut

Jokaisen kunnan velvollisuus on järjestää kuntalaisilleen sosiaaliasiamies, joka ei itse osallistu kunnan sosiaalityön päätöksentekoprosessiin. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa, ohjata, avustaa ja opastaa kunnan sosiaalitoimen koskevissa asioissa. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä.

Pöytyän kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Merikratos sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Sosiaaliasiamiehen tavoittaa puh. 010 830 5104

Lisätietoja sosiaaliasiamiestoiminnasta