Nuorten Pöytyä

Nuorisopalvelujen keskeiset peruspalvelut ovat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, tieto- ja neuvontapalvelut sekä koulutus- ja työelämäohjaus ja nuoten osallisuuden ja kuulemisen vahvistaminen. Nuorisoasioita käsitellään vapaa-aikalautakunnassa.

Keskeisinä toimintamuotoina ovat:

nuorisotalotoiminta Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä
nuorten työllisyyden edistäminen
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen
nuorisojärjestöjen ja nuorten omien toimintaryhmien toiminnan tukeminen
monialainen yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.