Muu toiminta koulussamme

Kaneli - Kansainvälinen Elisenvaara
Kansainvälisyys on osa koulumme toimintaa.

Tukioppilaat
Tukioppilaat ovat toisten oppilaiden valitsemia luottamushenkilöitä. He auttavat uusien oppilaiden tutustumista kouluun ja auttavat heitä myös alkuun liittyvissä vaikeuksissa.

Oppilaskunta
Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunta, jossa jokaisella luokalla on oma edustajansa.

Kerhotoiminta
Koulumme kerhotoiminta pyörähtää käyntiin koulupäivän jälkeen. Oppilaat voivat harrastaa mieleistänsä ainetta asiantuntevien opettajien ohjauksessa. Lisää kerhojen toiminnasta Kerhotoiminta-sivulla.