Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja etusija erityiseen suojeluun. Mikäli lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset tai lapsi itse vaarantaa hyvinvointiaan, on lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta ja tämän perhettä.

Lastensuojelu jakautuu avopalvelun palveluihin, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon. Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi keskustelut, ohjaus, neuvonta ja perhetyö.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset, ystävät tai naapurit voivat ottaa yhteyttä. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen 112 numeron kautta.

Lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Parhaiten työntekijät ovat tavoitettavissa puhelinaikana ma, ti, to, pe klo 9 - 10

 

Tietoa Ankkuri-toiminnasta