Lasten hoidon tuet

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tukea maksetaan anomuksesta perheelle. Tuen saamiseen ja sen suuruuteen vaikuttavat lapsen ikä, sisarusten lukumäärä ja lisäosan saamiseen vaikuttavat perheen tulot. Tukeen oikeuttavalla lapsella ei saa olla varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisessa varhaiskasvatusyksikössä tai palveluseteliyksikössä, joiden kanssa kunnalla on ostopalvelusopimus.

Kaikilla alle 3-vuotiailla lapsilla on oikeus saada kunnallinen varhaiskasvatuspaikka tai lasten kotihoidontukea vaihtoehtoisesti vanhempien valinnan mukaan. Tuen turvin lapsi voidaan hoitaa kotona tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jolla ei ole kunnan kanssa ostopalvelusopimusta. Tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Lastenhoidontukea koskevat lakisääteiset asiat hoidetaan Kansaneläkelaitoksella.

Lasten kotihoidon tuki
(http://www.kela.fi)