Oppilaskunta

Koululakien mukaisesti koulussamme toimii oppilaskunta. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Elisenvaaran koulun oppilaat. Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden osallistua koulun yhteisten asioiden hoitamiseen. Näin ollen se tarjoaa tilaisuuden harjoittaa myös sellaisia valmiuksia, joiden kehittämiseen varsinaisen opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista kiinnittää riittävästi huomiota.

Oppilaskunnan ohjaajia ovat Susanna Manninen ja Sirpa Peltonen.

Oppilaskunnan hallitus valitaan aina syyslukukauden lopulla. Jokainen luokka valitsee keskuudestaan edustajan hallitukseen. Uusi hallitus kokoontuu tammikuun alussa ja toimii kalenterivuoden loppuun.

Oppilaskunnan hallitus:

Puheenjohtaja: Taimi Marttila 9a
Sihteeri: Terho Martila, 9b

Hallituksen muut jäsenet:

9a Taimi Marttila 
9b Terho Marttila
9c Joel Hiltunen
9d Valentina Hirvensalo

8a Venla Pitkänen
8b Leevi Wallin
8c Pauliina Loisa
8d Konsta Lahtinen 
8e Jani suolahti

Oppilaskunnan kokousten pöytäkirjat:

Kokousmuistio 15.3.2017

Kokousmuistio 24.10.2016
Suunnittelupäivän muistio
26.8.2016