Oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on oppilaan oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen toimesta.

Kyrön koulussa oppilashuoltoa koordinoi oppilashuoltoryhmä. Ryhmän jäsenet ovat:

Rehtori Markus Takala

erityisopettaja Maarit Kostiander

terveydenhoitaja Päivi Vähä-Piikkiö

koulupsykologi Jarna Varho

 

Lisäksi kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan esim. luokanopettaja, koulukuraattori tai koululääkäri. Huoltaja saa aina tiedon, kun oppilaan asioita aiotaan käsitellä oppilashuoltoryhmässä.

Kyrön koulun etusivulle