Oppilaanohjaus

Elisenvaaran koulun oppilaanohjaaja perehdyttää oppilaat uuteen kouluun yhdessä muun henkilökunnan kanssa.  Oppilaanohjaaja tukee oppilaiden koulunkäyntiä perusasteella sekä nivelvaiheiden siirtymissä. Oppilaanohjaaja organisoi valinnaisainehakuun liittyviä asioita ja antaa tietoa ammateista, kouluista ja jatko-opintomahdollisuuksista. Tehtävänä on myös kertoa työelämästä ja ohjeistaa siihen liittyvät työelämään tutustumisjaksot (TET). Oppilaita avustetaan yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaat saavat oppilaanohjausta oppitunneilla, ryhmäohjauksissa ja yksilöohjauksessa.  Jokainen oppilas voi halutessaan varata ajan oppilaanohjaajalle Wilman kautta, kasvokkain tai osoitteesta www.vello.fi/elisenvaarankoulu. Vanhemmat voivat olla myös rohkeasti yhteydessä oppilaanohjaajaan.

Elisenvaaran koulun oppilaanohjaaja

Kaisu Kippo
etunimi.sukunimi@poytya.fi

Puh. 040-6722944