Opiskelu koulussamme

Koulussamme opiskelee noin 250 oppilasta.        Oppituntien kesto - Oppituntien pituus on 45 minuuttia. Välitunnit kestävät 5,10,15 tai 25 minuuttia.

Opetussuunnitelma - Kaikissa oppiaineissa noudatetaan koulun nykyistä opetussuunnitelmaa, jonka sisältö tarkistetaan vuosittain.

Käyttäytymis- ja  järjestyssäännöt

Tukiopetus
Koulussamme annetaan tukiopetusta tilapäisiin oppimisvaikeuksiin. Tukiopetusta voi pyytää oppilas itse tai hänen huoltajansa. Arvion tukiopetustarpeesta tekee kyseisen oppiaineen opettaja. Tukiopetusta voi antaa oma aineenopettaja tai joku muu koulun opettajista.