Opettajat

Opiston tuntiopettajien lomakkeita

Kurssisuunnitelmalomake 2017-2018 (PDF)

Opistokalenteri 2017-2018

Kurssisuunnittelun ohje 2017

Henkilötietolomake

Osaamiskuvaus

Matkalaskulomake

Tuntiopettajan HelleWi-ohje

Sairauslomahakemus