Ohjeita rakentajille

Rakennuslupa-asiat

Rakennuslupaa varten tarvitaan:
- kaksi sarjaa pääpiirustuksia (asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja hormipiirrokset)
- rakennushankelomakkeet
- selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
- täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake

Rakennusluvan käsittely kestää 1-3 kuukautta. Rakennusluvan lunastusmaksu määräytyy rakennuksen koon mukaan.

Luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla käsitellään ja ratkaistaan neljä erilaista lupaa ja yksi ilmoitus toimenpiteestä riippuen.

Rakennuslupa

- uudisrakennus
- laajennus
- uudelleen rakentamiseen verrattava muutos

Toimenpidelupa

- varastointisiilo, kattamaton lantavarasto tai laakasiilo; enintään 200 m³
- asuntovaunun tms. pitkäaikainen sijoittaminen
- asuntovaunualue (yli 5 vaunua tai autoa)
- tuulivoimala
- masto, piippu, suurehko antenni tai valaisinpylväs; yli 10 m
- talousrakennus; lämpöeristämätön ja tulisijaton varastorakennus, enintään 50 m²

Ilmoitus

- rakennuksen julkisivullinen muuttaminen
- kiinteä aita, laituri, muistomerkki
- varastointisäiliö (asemakaava-alue, yli 2 m³ / muut alueet, yli 10 m³)
- tilapäinen kioski
- markiisi, mainoslaitteen tai ilmoituksen pitkäaikainen asettaminen
- suurehko varastointialue, pysäköintialue
- urheilupaikka, kokoontumispaikka, esiintymislava, yleisöteltta, katsomo, käymälä
- lupamenettelyn asemesta enintään 10 m²:n suuruisen lämpöeristämättömän ja 
tulisijattoman varastorakennuksen tai katoksen rakentamiseen sovelletaan myös
ilmoitusmenettelyä, mikäli ne liittyvät olemassa olevaan asuntoon tai ovat
maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeelliseksi katsottavia.

Purkamislupa

- purkamiseen tarvitaan lupa kaava-alueilla
- purkamisilmoitus riittää talous- ja muista vähäisistä rakennuksista
- purkaminen voidaan käsitellä rakennusluvassa
- purkamislupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen
- arvokohteen purkamisaikomus on saatettava tiedoksi (14 vrk) ympäristökeskukseen

Maisematyölupa

- oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot
- maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen


Hyödyllisiä linkkejä omakotirakentamista suunnittelevalle tai rakentamisen ammattilaiselle:

Suunnittelijan tarkistuslista

http://www.rakentajanabc.com/

www.talopeli.fi

Lupaopas 2010 (pdf)

Pöytyän kunnan rakennusjärjestys (pdf)