Omaishoito

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettava hoitopalkkio. Sitä maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti. Omaishoidon tuen saajan tulee tarvita apua, tukea tai ohjausta useassa henkilökohtaisessa asiassa ympärivuorokautisesti. Omaishoidon tuki korvaa ympärivuorokautista palveluasumista tai runsasta kotihoidon apua. Kunta tekee omaishoitajan kanssa sopimuksen, jossa omaishoitaja sitoutuu pitkäaikaiseen hoitamiseen.

Omaishoitajalle kertyy vapaapäiviä kolme vuorokautta kuukaudessa. Vapaan voi käyttää joka kuukausi tai sitä voi kerätä kalenterivuoden aikana ja käyttää pidempinä jaksoina. Lyhytaikaispaikkoja on palvelutalo Kotikarpalossa ja Riihikoti-palvelukeskuksessa. Omaishoitajalla on mahdollisuus saada kotiin vapaan ajaksi arkipäivisin myös omaishoidon lomittaja. Omaishoidon vapaan ajalta hoidettavalta peritään maksua 11,50 €/vrk tai lomitettu päivä (enint. 8 h)

Omaishoidon tuen maksuluokat ovat 1.1.2017 lukien hoidettavan avun tarpeen mukaan:

410 €/kk
590 €/kk
1059 €/kk

Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa.

Hakemus omaishoidon tuesta

Omaishoidon kriteerit

 

Pöytyän kunnan vertaistukiryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa: Kyrössä palvelutalo Kotikarpalon kokoustilassa (Talvitie 1, Kyrö), Yläneellä Kartanokodissa (Haverintie 27) ja Riihikoskella perusturvapalvelujen keskuksessa (Turuntie 639, Riihikoski).

Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry on lähin yhdistys, johon omaishoitaja voi liittyä. Yhdistys järjestää vertaistukea sekä koulutusta ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Tiina Leppämäki, puh. 044 974 7883. www.loimaanseudunomaishoitajat.fi