Isyyden vahvistaminen

Kun vanhemmat lapsen syntyessä eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojan luona.

Vanhemmille lähetetään kutsu isyyden selvitykseen väestörekisterin ilmoituksen jälkeen. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan selvityksen tekemistä varten. Isyys voidaan tunnustaa vasta lapsen synnyttyä. Maistraatti vahvistaa isyyden tunnustamisen.

Isyyden tunnustamisella lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella. Kun isyys on vahvistettu, lapselle voi antaa isän sukunimen. Lapsi saa myös perintöoikeuden isään ja isän puoleiseen sukuun sekä oikeuden saada eläkettä ja muita etuuksia mikäli isä kuolee, ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta. Isyyden vahvistamisen jälkeen isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen.

Jos isyys on epäselvä, lastenvalvoja antaa lähetteen ilmaisiin DNA-tutkimuksiin (verinäyte) ennen isyyden tunnustamista. Jos avioliitossa syntyneen lapsen tai jo tunnustetun lapsen isyydestä syntyy epäselvyyttä, voi ottaa yhteyttä lastenvalvojaan lisäohjeiden saamiseksi.