Ikääntyneiden palvelut

Pöytyän kunnassa on laaja-alaiset ikääntyneiden palvelut.

Palveluita tarjotaan
- kotihoidossa
- ikääntyneiden päivätoiminnassa
- kolmessa palvelukeskuksessa (tukipalvelut)
- perhehoidossa sekä
- neljässä ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä.

 

Keskimääräiset odotusajat 01.10.2016- 31.03.2017

Odotusajoista julkaistaan tehostetun palveluasumisen, omaishoidon tukipalkkion ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden odotusajat.

-Omaishoidon tukipalkkio: 42 vrk. Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien.

-Tehostettu palveluasuminen:  20 vrk. Saapuneet asumispalveluhakemukset käsitellään moniammatillisessa SAS-palaverissa ennen päätöksen tekemistä.

-Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: 17 vrk.


-Kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille kriteerit täyttäneille asiakkaille. Hoidon tarpeen arviointikäynti on tehty noin viikon kuluessa yhteydenotosta

 

Palveluohjaus ja vastuuhenkilön nimeäminen

Mikäli sinä tai iäkäs omaisesi/läheisesi tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä avopalveluohjaaja Tiina Vesantoon p. 040 822 7814.

 

Ikääntymispoliittinen ohjelma

Kunnanvaltuusto on 09.06.2014 hyväksynyt ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille 2014 - 2016.