Hallinto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto ja ylintä toimeenpanovaltaa kunnanhallitus. Näitä alemmalla tasolla toimivat lautakunnat, joille kuuluu laeissa, asetuksissa ja kunnan omissa säännöissä määritelty päätösvalta sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kunnanvaltuusto valitaan joka 4. vuosi pidettävillä kunnallisvaaleilla. Kunnanvaltuusto valitsee toimiajakseen kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä muut tarvittavat luottamushenkilötoimielimet.

Pöytyällä toimivat lautakunnat:

- Tarkastuslautakunta
- Keskusvaalilautakunta
- Perusturvalautakunta
- Sivistyslautakunta

- Tekninen lautakunta
- Rakennuslautakunta
- Yhteisöllisyyslautakunta

- Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta

 

Kansanvalta.fi ja Otakantaa.fi ovat oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettuja sivustoja. Kansanvalta.fi tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla. Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.