Kumilan yritystontit

Kumilan teollisuustontit ovat T/AL eli teollisuus sekä asuin- ja liikerakennustontteja.

Liikenneyhteydet VT9:ää pitkin Turun ja Loimaan suuntiin ovat hyvät. Turkuun on matkaa n. 45km ja Loimaalle n. 20km

Yritystontit ovat peltotontteja, joiden koko on 4600 m² - 10900 m². Alueella on kunnallinen vesijohto. Viemäröinti on toteutettava tonttikohtaisesti saostuskaivoilla.

Kumilan yritys/asuntotontit (palstoitussuunnitelma)

Kunnanvaltuuston on 26.10.2009 tarkistanut teollisuus- ja liiketonttien hintoja.

Kumilan yritystontit 3,0 €/m2.

Mahdollisista rakentamisvelvoitteista ja sopimussakoista sovitaan kaupanteon yhteydessä.

Kunnan omistamat tontit:

Kiinteistötunnustonttipinta-ala m2Palstoitussuunnitelman
mukainen käyttö
636-416-2-79 1/4 5500 T
636-416-2-80 2/4 4610 T
636-416-2-83 1/5 10 870 T
636-416-2-82 2/5 5540 T