Kehitysvammaisten palvelut

Pöytyän kunnalla on Riihikoskella oma kehitysvammaisten asuntolat sekä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintayksikkö Siksakki. Asuntolat, joissa on 18 asukaspaikkaa, ovat autettuja, ympärivuorokautisia asumispalveluyksiköitä. Päivä- ja työtoimintakeskus Siksakissa käy päivittäin 20 - 25 asiakasta. Siksakki myy työtoiminnassa kävijöiden tekemiä töitä.

Kehitysvammaisten asuntoloiden sekä päivä- ja työtoiminnan tehtävänä on tukea ja ohjata vammaista asiakasta itsenäiseen ja tasa-arvoiseen elämään. Tavoitteena on ohjauksen ja kuntoutuksen avulla ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja lisätä toiminnan avulla elämän laatua. Toimimme yhteistyössä asiakkaan ympäröivän yhteisön sekä yhteiskunnan kanssa.

Kehitysvammaisten palveluita ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriltä sekä yksityisyrittäjiltä ja toisilta kunnilta. Ostopalveluina hankitaan muun muassa:
- opiskelupalveluita
- neuvolapalveluita
- asumispalveluita sekä
- työtoimintaa.

Ostopalveluasioissa ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Anu Mertaan p. 040 820 1967. anu.merta[ät]poytya.fi

 

Pöytyän kunnan kehitysvammaisten asuntoloille sekä työ- ja päivätoiminnalle on 25.09.2013 myönnetty Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus.