Heikinsuon yksikkö

Heikinsuon koulun toiminta päättyy 31.7.2018. Opetus siirtyy osaksi 1.8.2018 toimintansa käynnistävässä Elisenvaaran yhtenäiskoulussa annettavaa opetusta.

Yhteystiedot


Karinaisten toimipiste

Karinaisten koulu elokuussa 2005


Kyröntie 687
21800 KYRÖ
puh. 040-176 6702


Koulussa on luokat 3-4 ja 5-6.

sähköposti: heikinsuon.koulu[ät]poytya.fiHeikinsuon toimipiste

Heikinsuon koulu

Heikinsuontie 365
21840 KARINAINEN
puh. 040-1766703


Koulussa on luokat 1-2.
Lisäksi koulussa annetaan myös esiopetusta.

sähköposti: heikinsuon.koulu[ät]poytya.fi

 

Henkilökunta

 

esiopetus Pia Enqvist 040-6723144

1.-2. lk, rehtori Ritva Tolvanen 040-518 7573
3.-4. lk Tiina Vesala p. 040 672 3181
5.-6.lk Timo Keippilä p. 040 672 3180

erityisopettaja Maarit Kostiander
ruotsin opettaja 6.lk Paula Meriluoto
kuvataideopettaja 5.-6.lk Riina Thurén


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [ät] poytya.fi

koulunkäynninohjaaja Elina Arvola Heikinsuolla
koulunkäynninohjaaja Pirkko Lomma Karinaisissa

 

Iltapäivätoiminta on Kyrön koulussa

 

ruokapalveluvastaava Saana Arvola p. 040 672 2982 (Heikinsuon keittiö)

ruokapalveluvastaava Minna Myllymäki p. 040 672 2983 (Karinaisten keittiö)

 

Koulukuljetukset hoitaa Valtasen liikenne.

 

kouluterveydenhoitaja Päivi Vähä-Piikkiö puh. 040 705 5330.


Koulun toiminta-ajatus:

Koulutyössä painotetaan hyviä tapoja, toisten huomioonottamista ja oppilaan omaa vastuuta työskentelystään. Opetuksessa on pääpaino tekemällä oppimisella, jolloin mahdollistuu eri oppimistylien käyttö oppimisprosessissa. Oppimaan oppimista tuetaan säännöllisillä vuosittaisilla koulun ja kodin välisillä kehityskeskusteluilla.

Lukuvuoden 2017-2018 oppimisen painopistealueena on
Tiede ja ilmiöt

 

Yleiset periaatteet:

Ihmisenä kasvaminen kattaa aihekokonaisuutena koko opetuksen. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua hyväksi ihmiseksi ja kelpo kansalaiseksi; toisaalta omaksi itsekseen, toisaalta yhteisiä sääntöjä vastuullisesti noudattavaksi yhteisön jäseneksi.