Kaavoitus ja kartat

Kaavoituksen avulla ohjataan rakentamista ja maankäyttöä. Pöytyän kunnassa tehtävillä päätöksillä voidaan hyväksyä yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavat osoittavat alueiden käytön pääpiirteet ja niitä yksityiskohtaisemmat asemakaavat määrittelevät osa-alueiden käytön ja rakentamisen periaatteet.   

Vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta saa tietoa tärkeimmistä vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Kaavojen nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdissä ja kunnan ilmoitustaululla.