Kodin ja koulun yhteistyö

Elisenvaaran vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys tukee kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainyhdistyksen toimintaan voi tutustua yhdistyksen Facebook-sivujen kautta.

Poissaolot

Vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa poissaoloista heti oppilaan sairastuttua. Ilmoituksen voi tehdä Wilman kautta  (Tuntimerkinnät -> Ilmoita poissaolosta).

Erikoislääkärillä käyntejä ym. välttämättömiä poissaoloja varten on anottava lupa etukäteen. Jos lomamatkaa ei voi järjestää koulun lomien aikana, niin poissaolo tulee anoa noin 2 viikkoa ennen lomamatkan alkamista. Työlomaa myönnetään korkeintaan viisi päivää lukuvuoden aikana. Lupa-anomus täytetään Wilman kautta (Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus). Lomakepohjia saa koulun kansliasta, mikäli Wilma ole jostain syystä käytössä.

Luokanvalvoja myöntää luvat 1-3 päivän poissaoloon ja rehtori pitemmiksi ajoiksi.