Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen asuminen ja inhimillinen elämä kodissaan ja elämänpiirissään mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon palveluita voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia selviytyäkseen kotona. Kotihoitoa annetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamiseen tai niissä avustamiseen.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllisistä palveluista, jolloin kotihoidon käyntejä on kerran viikossa tai useammin, peritään maksu asiakkaan maksukyvyn ja käyntien määrän mukaan. Palvelut sovitaan yhdessä asiakkaan ja omaisten/läheisten kanssa ja ne kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

 

Kotihoitoon kuuluvat myös tukipalvelut, joita ovat:

- ateriapalvelu
- turvapuhelinpalvelu
- kylvetyspalvelu
- vaatehuoltopalvelu
- yli 15 % haitta-asteen sotainvalidien palvelut

Lisätietoa tukipalveluista avopalveluohjaajalta p. 040 822 7814.

 

Kotihoidon kriteerit