Muistihäiriöisten asumisyksiköt

Pöytyällä on kolme dementiayksikköä: Riihitupa Riihikoskella, Lutukka Kyrössä ja Sylvinkammari Yläneellä. Yksiköissä asuu vaikeasti ja keskivaikeasti dementoituneita henkilöitä. Asukkailla on diagnosoitu jokin etenevä muistisairaus, kuten alzheimerin tauti.

Dementiayksiköissä toteutetaan jokapäiväisen elämän arjen askareita virikkeellisessä ja kodinomaisessa ympäristössä tukien asukkaiden omaa toimintakykyä. Dementiayksiköissä mahdollistetaan joustava päivärytmi, toimintakykyisyyden säilyttäminen ja omat mieltymykset.

Riihituvassa ja Lutukassa asuu kummassakin yhdeksän asukasta ja Sylvinkammarissa kymmenen asukasta.