Auvaisten yritystontit

Auvaisten yritystontit ovat ATY eli erillispientalojen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tontteja. Auvaisten yritystonttialue on pientaloalueen vieressä.

Liikenneyhteydet ovat hyvät, sillä yritystonttialue sijaitsee KT41 ja VT9 välisellä alueella. Turkuun ja Loimaalle on matkaa n. 30km ja Saloon n. 45km. Riihikosken keskustaajamaan on matkaa n. 6km.

Yritystontit ovat peltotontteja, joiden koko on
2900 m² - 4000 m². Tonttien neliöhinta on 1,0 euroa. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka.