Asumispalvelut

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Tutustu Varsinais-Suomen perhehoitoyksikköön linkistä.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille ikääntyneille kuntalaisille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua ympäri vuorokauden. Asumispalveluyksiköihin valitaan asukkaat avun tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat maksavat vuokraa asunnostaan ja palvelusta tulosidonnaista asiakasmaksua. Pöytyällä on neljä ympärivuorokautista palveluasumisyksikköä.

Riihikoti-palvelukeskus sijaitsee Riihikoskella. Riihikoti-palvelukeskuksessa on 37 asukaspaikkaa, joista kaksi on lyhytaikaispaikkoja.

Palvelutalo Kotikarpalo Kyrössä on 38-paikkainen ympärivuorokautisen asumispalvelun yksikkö, jossa on kaksi lyhytaikaispaikkaa.

Kartanokodissa Yläneen kirkonkylässä on 30 ympärivuorokautisen asumispalvelun paikkaa.

Yläneen kirkonkylässä sijaitseva 10-paikkainen Yläneen ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista henkilöille, jotka eivät selviydy itsenäisesti kotona, mutta selviävät yhden avustajan auttamana.

Hakemukset asumispalveluyksiköihin: Perusturvan toimiala, Turuntie 639, 21870 Riihikoski.

Asumispalveluiden kriteerit