Perusopetuksen kehittäminen Pöytyän kunnassa

Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 hyväksynyt koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen esittämän perusopetuksen järjestämisen kehittämissuunnitelman, jonka mukaisesti perusopetusta Pöytyällä annetaan jatkossa Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulurakennusten suunnittelu on käynnissä, ja kokonaisuudessaan yhtenäiskoulut toimivat suunnitellussa muodossaan rakennusten valmistuttua. Hallinnollisesti yhtenäiskoulujen toiminta käynnistyy 1.8.2018 alkaen olemassa olevia koulukiinteistöjä hyödyntäen. Yläneen yhtenäiskoulu jatkaa toimintaansa nykyiseen tapaan osallistuen samoin aktiivisesti kehitystyöhön.

Yhtenäiskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit

Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori Mika Virtanen
Apulaisjohtaja Terhi Westerlund

Riihikosken yhtenäiskoulu
Rehtori Minna Savo
Apulaisjohtaja Katja Simola

Yläneen yhtenäiskoulu
Rehtori Jaakko Heikkilä
Apulaisjohtaja Heidi Jurkola

Opettajien ja muun henkilöstön vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille on hyväksytty koulutuslautakunnan 16.9.2016 kokouksessa.

Koulutuslautakunta on 18.11.2015 § 111 hyväksynyt Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet, jotka löytyvät sivun alareunan linkistä. Oppilaaksiottoalueet astuvat voimaan 1.8.2018 Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä. Kesällä 2017 kautensa aloittanut sivistyslautakunta on edelleen 13.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä voimaan astuvat oppilasasioita koskevat linjaukset. Päätökset löytyvät internet-sivujen kohdasta esityslistat/pöytäkirjat.

Kouluratkaisujen lisäksi perusopetuksen kehittämissuunnitelmaan sisältyy annettavan opetuksen ja erityisopetuksen kehittäminen. Koulutuslautakunta hyväksyi 18.5.2016 kokouksessaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat, joiden laatimisessa on huomioitu yhtenäiskouluratkaisun tarjoamat mahdollisuudet. Samoin on kehitetty erityisopetusta siten, että opetus voidaan 1.8.2018 alkaen järjestää oppilaille pääsääntöisesti omalla lähikoululla. Oppilaan näkökulma on suunnittelun keskiössä.

Yhtenäiskoulujen tilasuunnittelua on tehty kunnanhallituksen nimeämien suunnittelu- ja rakennustoimikuntien johdolla vuodesta 2015 alkaen. Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen toteutuksen kilpailutus SR/KVR-urakkana on käynnistymässä, ja tavoitteena on tilojen valmistuminen siten, että koulun toiminta voi siirtyä näihin syksyllä 2019. Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion tilojen kokonaissuunnittelu on samoin käynnissä. Suunnittelu jatkuu Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen rakentamisen rinnalla, ja tavoitteena on tilojen valmistuminen mahdollisimman nopealla aikataululla. Elisenvaaran yksikön lisäksi yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-2 oppilaiden opetus annetaan Kyrön yksikössä.

Perusopetuksen kehittämisprosessin etenemisestä tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja muille tahoille tarkoitusta varten järjestettävien tilaisuuksien ja muiden kanavien lisäksi näillä internet-sivuilla. Alkuvuodesta järjestetään yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistymistä ja oppilasasioita käsittelevät tiedotustilaisuudet seuraavasti:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Ti 16.1.2018 klo 17.00 Elisenvaaran oppimiskeskuksen Kurkisali (os. Kyröntie 16)

Riihikosken yhtenäiskoulu
Ti 16.1.2018 klo 19.00 Riihikosken koulun auditorio (os. Yläneentie 10). Tilaisuus on tarkoitettu myös Riihikosken yhtenäiskoulun vuosiluokkien 7-9 oppilaille ja huoltajille. Opetus annetaan uusien tilojen valmistumiseen saakka Elisenvaaran yhtenäiskoulun tiloissa.

Yläneen yhtenäiskoulun osalta oppilaat ja huoltajat voivat olla suoraan rehtoriin yhteydessä.

Sivistystoimen henkilöstö osallistuu aktiivisesti yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistymisen valmisteluun ja tilasuunnitteluun, samoin kutsumme koulujen vanhempainyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä mukaan yhteiseen työhön.

Suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi

Pöytyän kunnan yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet

Lisätietoja: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190, sähköposti: marianne.makela[ät]poytya.fi