Perusopetuksen kehittäminen Pöytyän kunnassa

Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 hyväksynyt koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen esittämän perusopetuksen järjestämisen kehittämissuunnitelman, jonka mukaisesti perusopetusta Pöytyällä annetaan jatkossa Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulurakennusten suunnittelu on käynnissä, ja kokonaisuudessaan yhtenäiskoulut toimivat suunnitellussa muodossaan rakennusten valmistuttua. Hallinnollisesti yhtenäiskoulujen toiminta käynnistyy 1.8.2018 alkaen olemassa olevia taajamiin ja kyliin sijoittuvia koulukiinteistöjä hyödyntäen. Yläneen yhtenäiskoulu jatkaa toimintaansa nykyiseen tapaan osallistuen samoin aktiivisesti kehitystyöhön.

Yhtenäiskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit

Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori Mika Virtanen
Apulaisjohtaja Terhi Westerlund

Riihikosken yhtenäiskoulu
Rehtori Minna Savo
Apulaisjohtaja Katja Simola

Yläneen yhtenäiskoulu
Rehtori Jaakko Heikkilä
Apulaisjohtaja Heidi Jurkola

Opettajien ja muun henkilöstön vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille on hyväksytty koulutuslautakunnan 16.9.2016 kokouksessa.

Koulutuslautakunta on 18.11.2015 § 111 hyväksynyt Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet, jotka löytyvät sivun alareunan linkistä. Oppilaaksiottoalueet astuvat voimaan 1.8.2018 Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä.

Kouluratkaisujen lisäksi perusopetuksen kehittämissuunnitelmaan sisältyy annettavan opetuksen ja erityisopetuksen kehittäminen. Koulutuslautakunta hyväksyi 18.5.2016 kokouksessaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat, joiden laatimisessa on huomioitu yhtenäiskouluratkaisun tarjoamat mahdollisuudet. Samoin on kehitetty ja kehitetään edelleen erityisopetusta siten, että mahdollisimman monen oppilaan opetus voidaan jatkossa järjestää omalla lähikoululla. Oppilaan näkökulma on suunnittelun keskiössä.

Yhtenäiskoulujen tilasuunnittelu käynnistyi valtuuston päätöksen jälkeen kunnanhallituksen nimeämän yhtenäiskoulujen suunnittelutoimikunnan johdolla. Investointikustannusten osoittauduttua arvioitua korkeammiksi päädyttiin tehtyjen suunnitelmien lisäksi tarkastelemaan mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. Kunnanvaltuuston 30.5.2017 § 30 päätöksen mukaisesti Riihikosken yhtenäiskoulu suunnitellaan ja rakennetaan Riihikosken koulun tontille, ja toteutetaan suunnittele ja rakenna (SR) -urakkamuotoa käyttäen. Tavoitteena on koulun valmistuminen mahdollisimman nopealla aikataululla, viimeistään syksyyn 2019 mennessä. Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion tilojen suunnittelu käynnistyy kokonaissuunnitelman laatimisella siten, että suunnitelma sisältää sekä rakentamisprosessin että olemassa olevien tilojen purkamisen tarvittavilta osin. Elisenvaaran yksikön lisäksi yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-2 oppilaiden opetus annetaan Kyrön yksikössä.

Perusopetuksen kehittämisprosessin etenemisestä tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja muille tahoille tarkoitusta varten järjestettävien tilaisuuksien ja muiden kanavien lisäksi näillä internet-sivuilla. Sivistystoimen henkilöstö osallistuu aktiivisesti suunnitteluun, samoin koulujen vanhempainyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä kutsutaan mukaan yhteiseen työhön.

Suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi

Pöytyän kunnan yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet

Lisätietoja: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190, sähköposti: marianne.makela[ät]poytya.fi