Ajankohtaista

Pöytyän kunnan perusturvatoimialan kehittäminen

    
Lähetetty: 25.09.2017

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu on tällä hetkellä käynnissä kuntaorganisaation toimialoilla.


Toimialojen talousarviovalmistelutyö toteutetaan syys-lokakuun 2017 aikana. Vuodelle 2018 laadittu talousarvioraami on tiukka ja edellyttää toimialoilta perusteellista toimintojen tarkastelua niin toiminnallisesti kuin kustannustenkin osalta. Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2018 sekä keväällä 2017 käynnistetty Tulevaisuusmatkalla.-toimintojen kehittämistä tukeva kehittämisasenne ovat lähtökohtana vuoden 2018 suunnittelulle.

Kuntalaisten puolelta on ilmennyt huolta Yläneen ryhmäkodin tulevaisuuden toiminnan osalta. Yläneen ryhmäkodin osalta ei ole kunnassa tehty mitään päätöksiä. Haluamme kehittää perusturvatoimialan palveluita vastaamaan nykyisiä ja tulevia palvelutarpeita niin, että palvelut ovat entistä laadukkaampia, vaikuttavimpia sekä toimintaa ohjataan entistä enemmän ennaltaehkäiseviin vaikutuksiin.

Toimialojen talousarvioesityksiä voi seurata lautakuntien lokakuun 2017 kokouskäsittelyissä, sillä lautakunnat antavat omat talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle 23.10.2017 mennessä. Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvioesitystä 27.11.2017 sekä kunnanvaltuusto 11.12.2017.

Tulevaisuusmatkalla. Positiivisesti eteenpäin – yhdessä ja yhteistyössä.

[ Palaa ]